๐ŸฌAnimals

Currently we have 13 animals available on the API:

// You can add an ID in the parameter of the function to get an image with an precise ID
// Or without ID parameter for random images

// Return: Promise

const image = await api.animals.dog(); 

const image = await api.animals.cat(5);

const image = await api.animals.fox(10);

const image = await api.animals.giraffe(7);

const image = await api.animals.kangaroo(1);

const image = await api.animals.lion();

const image = await api.animals.quokka();

const image = await api.animals.wolf();

const image = await api.animals.lezard();

const image = await api.animals.leopard();

const image = await api.animals.singes();

const image = await api.animals.paon();

const image = await api.animals.hamster();

Animals available:

 • Dog

 • Cat

 • Fox

 • Giraffe

 • Kangaroo

 • Lion

 • Quokka

 • Wolf

 • Lรฉzard

 • Lรฉopard

 • Singes

 • Paon

 • Hamster

Last updated